Naša škola podporí v súťaži EKOHRA partnerskú ZŠ Nováky

V poslednom čase sme dostali viacero otázok rodičov ohľadne Ekohry – súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť. LIDL. Rozhodli sme sa, že sa zapojíme, ale netradičným spôsobom – pokúsime sa pomôcť inej škole. Pravdepodobne si už mnohí všimli, že spoločnosť LIDL rozbehla súťaž v zbere plastových fliaš, ktorá umožňuje víťazným školám získať ihrisko alebo financie na kúpu herných prvkov.

Premýšľali sme (rodičia aj vedenie školy), či a akou formou sa do súťaže zapojiť, a rozhodli sme sa, že sa zapojíme, ale netradičným spôsobom – pokúsime sa pomôcť inej škole.

Prečo?

  1. vedenie si veľmi váži názor spriaznených ekologických organizácií, ktoré vnímajú poslanie súťaže ako sporné,
  2. veľkosť školy a aj predpokladané „ekologickejšie nastavenie“ našich rodín nedáva veľkú nadej na to, že by sme mohli patriť k výhercom,
  3. myslíme si, že na Slovensku je veľa chudobnejších škôl, ktoré by si tuto možnosť zaslúžili.

Preto za Vami prichádzame sa nasledujúcou prosbou.

Pokúsme sa pomôcť Základnej škole v Novákoch toto ihrisko získať.

Pani riaditeľka tejto základnej školy Anka Chlupíková patri k ľuďom, s ktorými už dlhšie spolupracujeme na vytváraní novej vízie slovenského školstva – je typom otvoreného, vzácneho človeka, ktorý veľmi citlivo vníma potrebu slobody škôl, nutnosť spolupráce s rodičmi ale aj individuálnej práce s deťmi podľa ich potrieb. Týmto spôsobom buduje aj svoju školu.

Naše prispenie by nie len mohlo pomôcť samotnej škole (a pani riaditeľke), ale považujeme ho aj za vyjadrenie našej misie a vízie školy a našej hodnotovej orientácie – považujeme ho za vyjadrenie solidarity a ukážku spolupráce „štátnej“ a cirkevnej školy.

Ako sa zapojiť?

V obchodoch LIDL sú v tomto momente nainštalované zberné automaty na 1,5 a 2litrové plastové fľaše, ktoré by mali vydávať aj potvrdenia o počte odovzdaných fľaší. Fľaše by nemali byť „zlisované“ ani zdeformované.

Prosíme – nekupujte kvôli tomu nové zásoby, za správne považujeme, ak budete takto recyklovať fľaše, ktoré si zakúpite v rámci bežných rodinných nákupov alebo sa poobzerajte po mieste kde pracujete …

Na vstupnej chodbe školy nájdete škatuľu, do ktorej môžete potvrdenia/bločky hádzať.

Zber prebieha do 13.3. 2014

Za rodičov Dana Spurná

Za vedenie školy Roman Baranovič

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia