Narnijská univerzita – OZ Rešpektovať: Ako rešpektovať a byť rešpektovaný – 15.3.2014

Deti potrebujú hranice. Rešpektujúci prístup tieto hranice deťom poskytuje a pritom umožňuje uspokojovanie ich potrieb a rozvíja ich sebaúctu. Medzi argumenty podporujúce tento prístup patria poznatky o tom, ako funguje náš mozog, aké dôsledky so sebou nesie mocenský model vzťahov a tiež teória motivácie s dôrazom na pochopenie rizík trestov a odmien ako nástrojov vonkajšej motivácie. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný prináša pohľad na širšie súvislosti mocenského a rešpektujúceho poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie.

  • Čo znamená prístup Rešpektovať a byť rešpektovaný?
  • Čo tento prístup prináša pre výchovu detí aj pre vzťahy medzi dospelými?
  • Aké sú piliere tohto prístupu?
  • Akými postupmi a zručnosťami ho možno realizovať v každodennej praxi?

Pozývame vás na ďalšie stretnutie našej Narnijskej univerzity, ktoré sa bude konať v sobotu 15.3.2014 o 10:00 v priestoroch školy. Na seminári privítami hostí z OZ Rešpektovať – www.respektovanie.sk. Seminár je určený dospelým a počas seminára nebude zabezpečená starostlivosť o deti. Chceme vás preto poprosiť o pochopenie a účasť na seminári bez detí.

Vstupné je dobrovoľné pre rodičov školy a učiteľov, pre ostatných je vstupné 5 eur. Pre uľahčenie organizácie si vás dovoľujeme poprosiť o zaregistrovanie sa cez jednoduchý formulár.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia