Program Narnijskej univerzity na šk.rok 2107/2018

Narnijská univerzita je séria seminárov a workshopov, ktorou sa snažíme napĺňať našu víziu – rozvoj a rast každého člena našej komunity okolo školy. Táto komunita v našom ponímaní zahŕňa aj rodičov. Praktickou podobou sú sobotňajšie stretnutia na tému, ktorá súvisí so vzdelávaním alebo budovaním rodiny a pomocou rodičom byť lepšími rodičmi. V školskom roku 2017/18 vyzerá harmonogram Narnijskej univerzity nasledovne:

    • 30.september 2017, 10:00 – Ako zvládať hnev u detí a môj vlastný, Martina Vagačová
    • 11.november 2017, 10:00 – Prečo deti vyučovať hudbu a ako motivovať deti k hudbe, Ľuboš Zaťko
    • 20. január 2018, 10:00 – Ako rozohrať detský mozog, Jana Vindišová
    • 17. február 2018, 10:00 – Hejného matematika, Dagmar Môťovská
    • 17. marec 2018, 10:00 – Ako sa s deťmi rozprávať o sexe Jana Hoffstädter, Eva Hargašová

Narnijskú univerzitu organizačne zabezpečujú rodičia – Jana Hönschová, Marta Jendeková, Jana Rybáková.

Ak sa chcete dozvedieť viac o plánovaných aktivitách, sledujte našu Facebook stránku CZŠ Narnia Pezinok alebo našu webstránku, kde o nich informujeme.

Na každé podujate Narnijskej univerzity sa prosím zaregistrujte v registračnej tabuľke.

 

Začiatok školského roku 2017/18

Milé deti a rodičia,

školu a všetko potrebné postupne pripravujeme na začiatok nového školského roku. Postupne pribúdajú na webstránku nové informácie a rozvrh. Najdôležitejšia informácie pre vás je, že sa stretneme 4. septembra o 8:00 v športovej hale na slávnostnom začiatku. Následne sa presunieme do tried v budove školy. Predpokladáme ukončenie programu prvého dňa najneskôr o 10:00. Náš Rest Time nebude v prvý deň fungovať a obedy sa nevaria. Počas prvého dňa môžete prihlásiť vaše dieťa na stravovanie a vybaviť ostatnú administratívu. Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

4. narnijský cyklovýlet

V nedeľu 4. júna sa uskutočnil 4. narnijský cyklovýlet pre deti a rodičov. Tentoraz trasa viedla zo Svätého Jura do Ivanky pri Dunaji. Skupina 25 malých a veľkých cyklistov absolvovala 11-kilometrovú cestu po JURAVE a popri Šúrskom kanále. V Ivanke sme zakotvili v bufete s langošmi a kofolou, kde nás zastihla prietrž mračien. Našťastie sme nezmokli a pod slnečníkmi sme prečkali dážď. Keď ustal, vyštartovali sme na cestu domov. Síce sa nám nejaká tá kvapka ušla, náladu nám to nepokazilo. Nedeľné popoludnie sme si užili. Na jeseň plánujeme zorganizovať ďalší cyklistický výlet.

Petícia „Sloboda v písaní“

Možno ste v médiách zachytili správu o tom, že Ministerstvo školstva celoplošne zakázalo školám učiť od budúceho školského roku prvákov písať iným typom písma, ako je ich vlastný vzor. Celú kauzu veľmi dobre spracoval náš kolega metodik Martin Kríž na svojom blogu.

Naša škola bola prvou školou na Slovensku, ktorá začala učiť prvákov písať modernejším písmom Comenia Script. Dnes už máme na škole stovky detí, ktoré týmto písmom píšu a nepozorujeme, že by im to písmo akokoľvek ublížilo – práve naopak, znova a znova si potvrdzujeme, že toto písmo pomáha deťom so špecifickými potrebami a zbytočne nezaťažuje ostatné deti, ktoré reálne klasické tzv. spojité písmo (kurzívu) aj tak v živote nebudú používať.

O túto slobodu ale novým nariadením ministerstva prichádzame a my reálne, ak ministerstvo svoje nariadenie nezmení, budeme v septembri stáť pred dilemou – vystaviť školu šikane zo strany štátnych orgánov, keď svoju tradíciu v písaní Comenia Scriptom nezmeníme alebo ustúpime a vrátime sa k metóde, ktorú považujeme za prekonanú a v konečnom dôsledku pre deti skôr škodlivú ako užitočnú.

Možností ako prinútiť ministerstvo zmeniť svoje rozhodnutie nie je veľa. Okrem toho, že sa snažíme diskutovať v odborných diskusiách, potrebujeme na vedenie ministerstva vyvinúť tlak, aby pochopili, že toto rozhodnutie nie je len jeden podpis na dokumente, ktorý vydali ale ovplyvňuje život tisícov detí a ich rodičov.

Preto vás, rodičov na našej škole pozývame podporiť petíciu „Sloboda v písaní“, ktorú sme v spolupráci s ďalšími školami, rodičmi a odborníkmi pripravili. Petíciu môžete podpísať elektronicky na adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=914458.

Ak elektronickému podpisu na webstránke nedôverujete, petíciu môžete podpísať aj „papierovo“ u tajomníčky školy. Ak ste petíciu podpísali elektronicky, na papieri ju už nepodpisujte, aby sme nemali duplicitné podpisy.

Veríme, že spolu s vami dokážeme odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia