Rezervácia na zápis do prvého ročníka CZŠ Narnia PK pre školský rok 2024/25

Zápis do prvého ročníka sa bude konať

  • v piatok 5. 4. 2024 v čase od 13:00 do 15:00, 
  • v sobotu 6. 4. 2024 v čase od 8:15 do 14:15. 

v priestoroch školy (pobočky na Komenského 27 v Pezinku).

Na zápis je potrebné priniesť

  • dieťa – nie je možné zapísať dieťa bez jeho fyzickej prítomnosti, dieťa musí sprevádzať rodič alebo zákonný zástupca, nie je možné zapísať dieťa suseda alebo vnuka/vnučku,
  • rodný list dieťaťa (stačí kópia),
  • občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu,
  • v prípade potreby dokumenty preukazujúce spôsobilosť zákonného zástupcu vystupovať v mene dieťaťa – rozhodnutie súdu,
  • administratívny poplatok v hotovosti vo výške 20 €. 

Na základe platných predpisov, je potrebné, aby prihlášku podpísali obaja zákonní zástupcovia rodičov. Možné sú nasledovné varianty  

  1. obaja zákonní zástupcovia/rodičia sa zúčastnia zápisu a pred pracovníkom školy podpíšu obaja prihlášku (najlepší variant), 
  2. na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu , ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie,
  3. na zápis príde len jeden rodič a v budúcnosti doplní druhý podpis rodič (zákonný zástupca) počas testov školskej zrelosti alebo pri prípadnom preberaní rozhodnutia o prijatí.  

Odporúčame Vám prísť na zápis cca 10 minút pred dohodnutým termínom.  Odhadovaný čas, ktorý na zápise strávite, je cca 45 minút.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese tajomnik@narniapk.sk . V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte tiež administratívu školy. Účasť chorého dieťaťa na zápise môže zbytočne skresliť pozorovania, ktoré počas zápisu učitelia vykonávajú.

Informácie, ktoré by vás mohli zaujímať k zápisu:


Možnosť rezervovať si termín bola ukončená.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia