Informácia pre rodičov záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2021/22

Od 6.4. 2021 do 8.4. 2021 je spustená online registrácia na zápis do 1. ročníka CZŠ Narnia.  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa. 

Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť.  

V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Ak sa stane, že Vám tieto súbory budú chýbať, doplňte ich cez opätovné otvorenie prihlášky kódom do uzavretia zápisu. Je pre nás dôležité, aby pri podaní prihlášky súhlasili obaja rodičia (resp. zákonní zástupcovia dieťaťa) s jeho zapísaním do školy, a preto je potrebné, aby ste priložili oba občianske preukazy. Ak z nejakého dôvodu toto nie je pre Vás možné (napríklad jeden rodič dieťaťa je cudzinec, ste rozvedení a druhý rodič je nedosiahnuteľný v zahraničí), prihlášku uzavrite a napíšte mail na adresu tajomnik@narniapk.sk.  

Vytlačenú verziu prihlášky budú musieť obaja rodičia fyzicky podpísať pri preberaní rozhodnutia o prijatí. 

Elektronická prihláška bude prístupná  do 8.4. 2021 do 18.00. Prihlášky detí vyplnené po tomto termíne nezaradíme do prijímacieho procesu nakoľko proces zápisu do školy bude ukončený. 

Elektronickú prihlášku nájdete tu: 

https://czsnarniapk.edupage.org/register/

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia