Krúžky ZŠ Fándlyho

Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok

Ponuka

záujmového vzdelávania v krúžkoch

v šk. roku 2015/2016

 

p.č. krúžok vedúci čas

deň

1 Atletika 5.-9.ročník Hlinkovičová 15.30-17.00 štvrtok
2 Bedminton, Hal. veslovanie, Indiaca  5.-9.ročník Gába, Pivarček 15.30 – 17.00 utorok
3 Futbal  4.-7.ročník Pivarček 14.00 – 15.30 streda
4 Futbal  5.- 8.ročník Gába 17.00-18.30 pondelok
5 Florbal Pivarček 15.30-17.00 streda
6 Florbal Pivarček 17.00-18.30 streda
7 Gymnastika 2.-7. ročník Hlinkovičová 14.00 – 15.30 utorok
8 Gymnastika Hlinkovičová 14.00-15.30 štvrtok
9 Gymnastika 1.-5.ročník CingelováBaňovičová 15.30-17.00 pondelok
10 Vybíjaná 5.-8.ročník Číková 14.00 – 15.30 pondelok
11 Športové hry, vybíjaná1.- 5.ročník GalášováMikulíčková 13.30-14.4514.45-16.00 piatok
12 Šachový krúžok 2.-5.ročník Čermáková 15.30 – 17.00 štvrtok
13 Stolný tenis Šindelár 14.30-17.00 pondelokstreda
14 Turistický krúžok Podhradská 14.00-17.00 sobota
15 Turistický krúžok- prežitie vprírode 5.- 8.ročník Bednáriková 9.00-13.00 sobota
16 Výtvarný krúžok 1.stupeň Podhradská 14.00 – 15.30 pondelok streda
17 Kreatívna tvorba 2.-3.ročník Bukvayová 14.00 – 15.30 streda
18 Počítačový krúžok 3.a 4.roč. Melichárová 13.30 – 15.30 utorok Inf.1
19 Šikovné ruky 3.-4.ročník Čermáková 14.00-15.30 streda
20 Školský časopis Horváthová 14.00 – 15.30 utorok
21 Anglický jazyk pre 5.ročník Dominová 14.00-15.30 pondelok
22 Matematický krúžok 9.ročník Šnircová 14.15-15.45 utorok
23 Matematický krúžok 9.ročník Čabounová 14.00-15.30 streda
24 Anglická konverzácia 8.-9.roč. Meždejová 14.00-15.30 utorok
25 Literárno-tanečný (folklór)2.C; .B Rozbeská 13.30 – 15.00 pondelok
26 Recitačný krúžok Hájiková 13.30 – 15.00 UtorokStreda
27 Kreatívna tvorba 2.-3.ročník Bukvayová 13.30 – 15.00 utorok
28 Príprava na monitor SJ 9. B Liptáková 14.00-15.30 pondelok
29 Príprava na monitor SJ Pilková 14.00-15.30 pondelok
30 Zbor 3.-9. ročník Illavská 14.00 – 15.30 utorok
31 Španielsky jazyk pre zač.5.- 9.ročník Kasznárová 14.00-15.30 štvrtok
32 Výtvarný krúžok 5. – 9.ročník Burdanová 14.00 – 15.30 utorok
33 Chemický krúžok 8. – 9.ročník Grilliová 14.00 – 15.30 štvrtok

 

 Poznámka:

Záujemcovia o vzdelávanie v krúžkoch sa hlásia mailom pani tajomníčke na tajomnik@narniapk.sk, ona potom sprostredkuje kontakt so ZŠ Fándlyho,

Ing. Monika HLÚŠKOVÁ,
riaditeľka školy

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia