Rezervácia na zápis do prvého ročníka CZŠ Narnia BA pre školský rok 2019/20

V prvom rade Vás chceme ubezpečiť, že aj keď ste sa ocitli na webstránke našej pobočky v Pezinku, ste na správnej adrese a tu môžete uskutočniť rezerváciu termínu na zápis do CZŠ Narnia Bratislava.

Zápis sa uskutoční v CZŠ Narnia Bratislava v dňoch:

  • 5.4.2019 (piatok)      od 15.00 h do 18.00 h    alebo
  • 6.4.2019 (sobota)     od 09.00 h do 12.00 h.

Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode obidvoch rodičov /zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy.

Na zápis si treba priniesť:

  • občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov,
  • rodný list dieťaťa (stačí fotokópia),
  • prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne,
  • vyplnenú a nepodpísanú prihlášku.

Pre získanie prihlášky postupujete nasledovne:
1. vyplňte elektronickú prihlášku,
2. po vyplnení elektronickej prihlášky ju vytlačte.

Elektronickú prihlášku nájdete na tejto adrese.

Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte údaje presne podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa.

Odporúčame Vám pripraviť sa na to, že čas, ktorý na zápise strávite, je cca 1 hodina. Prvých 20 minút je dieťa v herni, kde je v interakcii s ostatnými deťmi (preto je prvý zápisný termín už 14:40). V tomto čase si s rodičmi prejdeme administratívne kroky. Následne sú deti odprevadené k jednotlivým pedagógom, kde prebehne samotný zápis.

Zápis sa bude konať v priestore na galérii školy.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese eva.banska@narniaba.sk.

V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte tiež administratívu školy.

Na zápis si môžete rezervovať konkrétny termín pomocou nasledovného formulára. Rezervácia nie je povinná, môžete prísť na zápis aj bez rezervácie, ale rezervovaním termínu si skrátite čas vybavenia. Prosíme o dochvíľnosť, kedže v prípade meškania sa môže stať, že budete dlhšie čakať na ďalší voľný termín. Nevieme garantovať zrealizovanie zápisu hneď v nasledujúcom čase.

V prípade, že zapisujete dvojičky, je potrebné rezervovať si termín pre každé dieťa samostatne.

Rezervácia bola ukončená 5.4.2019 o 8:40. Na zápis môžete prísť aj bez rezervácie, ale v takom prípade počítajte s tým, že vybavenie môže trvať dlhšie. V takom prípade vám odporúčame prísť alebo v piatok podvečer po 17:00 alebo v sobotu hneď ráno do 9:00.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia