Rezervácia na zápis do prvého ročníka CZŠ Narnia BA pre školský rok 2019/20

V prvom rade Vás chceme ubezpečiť, že aj keď ste sa ocitli na webstránke našej pobočky v Pezinku, ste na správnej adrese a tu môžete uskutočniť rezerváciu termínu na zápis do CZŠ Narnia Bratislava.

Zápis sa uskutoční v CZŠ Narnia Bratislava v dňoch:

  • 5.4.2019 (piatok)      od 15.00 h do 18.00 h    alebo
  • 6.4.2019 (sobota)     od 09.00 h do 12.00 h.

Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode obidvoch rodičov /zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy

Na zápis si treba priniesť:

  • Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov
  • Rodný list dieťaťa (stačí fotokópia)
  • Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne
  • Vyplnenú a nepodpísanú prihlášku

Pre získanie prihlášky postupujete nasledovne:
1. vyplňte elektronickú prihlášku
2. po vyplnení elektronickej prihlášky ju vytlačte

Elektronickú prihlášku nájdete na tejto adrese.

Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte údaje presne podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa.

Odporúčame Vám pripraviť sa na odhadovaný čas, ktorý na zápise strávite cca 1 hodinu. Zápis sa bude konať v priestore na galérii v škole.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese eva.banska@narniaba.sk.

V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte tiež administratívu školy.

Na zápis si môžete rezervovať konkrétny termín pomocou nasledovného formuláru. Rezervácia nie je povinná, môžete prísť na zápis aj bez rezervácia, ale rezervovaním termínu si skrátite čas vybavenia.

V prípade, že zapisujete dvojičky, je potrebné rezervovať si termín pre každé dieťa samostatne.

Kalendár


Prosím vyberte dátum a čas
Odoslať rezerváciu

Rezervácia bude ukončená 5.4.2019 o 8:40. Na zápis môžete prísť aj bez rezervácie, ale v takom prípade počítajte s tým, že vybavenie môže trvať dlhšie. V takom prípade vám odporúčame prísť alebo v piatok podvečer po 17:00 alebo v sobotu hneď ráno do 9:00.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia