Registrácia na prestup detí do vyšších ročníkov

V týždni od 29.4. do 3.5. 2013 bude prebiehať „zápis“ detí do vyšších ročníkov. Zápis bude prebiehať formou podania písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do niektorého z vyšších ročníkov CZŠ Narnia – pobočka Pezinok. Písomnú žiadosť môže rodič podať počas polhodinového stretnutia s členom prípravného tímu. Stretnutia budú prebiehať v priestoroch elokovaného pracoviska CZŠ Narnia na Komenského 27 v Pezinku.

1. Na stretnutie rodič prinesie vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s vyplneným Registračným lístkom a Dotazníkom vzájomného porozumenia (všetky potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu). V prípade, že na stretnutie vyplnené formuláre neprinesiete, príďte o cca. 30 minút skôr, aby ste ich mohli vyplniť na mieste. Rodič ďalej prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a v prípade potreby doklady, ktoré potvrdzujú oprávnenie rodiča konať ako zákonný zástupca dieťaťa.

2. V prípade, že dieťa neabsolvovalo návštevu CZŠ Narnia v Bratislave je potrebné prísť na stretnutie spolu s dieťaťom, počas stretnutie dieťa absolvuje rozhovor so špeciálnym pedagógom.

3. Počas stretnutia sa člen prípravného tímu porozpráva s rodičom o vízii školy a očakávaniach rodiča vo vzťahu ku škole a prekontroluje prinesené dokumenty.

4. Na stretnutie sa rodič môže zaregistrovať pomocou jedného z nasledovných formulárov. Ak chcete požiadať o prijatie dvoch a viac detí, v prípade, že deti boli na návšteve v Narnii Bratislava, stačí si zaregistrovať jeden termín stretnutia. Ak dieťa v Narnii Bratislava nebolo, je potrebné registrovať si dva termíny stretnutia nakoľko špeciálny pedagóg sa bude venovať každému dieťaťu osobitne.

Vašu písomnú žiadosť zaevidujeme a predpokladáme, že do konca mája vám doručíme rozhodnutie o prijatí vášho dieťaťa a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Pripomíname, stiahnite si balík dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť. Stretnutia budú prebiehať v priestoroch elokovaného pracoviska CZŠ Narnia na Komenského 27 v Pezinku.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia