Narnijská univerzita

Narnijská univerzita je séria seminárov a workshopov, ktorou sa snažíme napĺňať našu víziu – rozvoj a rast každého člena našej komunity okolo školy. Táto komunita v našom ponímaní zahŕňa aj rodičov. Praktickou podobou sú sobotňajšie stretnutia na tému, ktorá súvisí so vzdelávaním, alebo budovaním rodiny a pomocou rodičom byť lepšími rodičmi. V školskom roku 2016/17 vyzerá harmonogram Narnijskej univerzity nasledovne:

  • 8.október 2016, 10:00 – Tínedžeri alebo Adolescencia nie je problém ale príležitosť, Martina VAGAČOVÁ
  • 12.november 2016, 10:00 – Ako pracovať doma s deťmi pri príprave na vyučovanie, lektorka zo školy
  • 26.november 2016, 10:00 – Prečo sme my a naše deti chorí, Kateřina MUDRÍKOVÁ
  • 3. december 2016, 8:30 – 15:00 – Narnijská rodičovská konferencia Rastieme spolu 2016
  • 28.január 2017, 10:00 – Minecraft, Jozef VANČO, projekt Vĺčatá
  • 11.marec 2017, 10:00 – Mindmaps, Natália LUPTÁKOVÁ, CZŠ Narnia
  • 25.marec 2017, 10:00 – Generácia Z, Štefan MACHAJDÍK, Bilinguálne gymnázium C.S.Lewisa

Na uskutočnenie prednášky je potrebné, aby boli zaregistrovaní aspoň 10 rodičia. Na prednášky sa prosím registrujte tu.

Narnijskú univerzitu organizačne zabezpečujú rodičia – Jana Hönschová, Marta Jendeková, Jana Rybáková.

Narnijská univerzita je určená primárne rodičom našej školy, ktorí majú vstupné dobrovoľné. Sme otvorení aj návšteve záujemcov mimo okruh rodičov, pričom podľa nákladov určujeme vstupné. Ak sa chcete dozvedieť viac o plánovaných aktivitách, sledujte našu Facebook stránku www.facebook.com/czsnarniapk alebo našu webstránku, kde o nich informujeme.

Na každé podujate Narnijskej univerzity sa prosím zaregistrujte v registračnej tabuľke.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia