Triedy

panoramatriedyTriedami, v ktorých sa bude učiť v základnej škole Narnia v Pezinku vás zatiaľ nevieme previesť, budeme ich mať k dispozícii až od 1. júna 2013 ale už dnes vám môžeme ukázať, ako si ich predstavujeme – pozývame vás na virtuálnu prehliadku niekoľkými triedami 1. stupňa základnej školy Narnia v Bratislave(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia