Rest time

Rest time je názov pre popoludňajší program pre deti – školský klub. Tento bude na základnej škole Narnia v Pezinku vychádzať z veľmi prepracovanej koncepcie, ktorú v súčasnosti využívajú na základnej škole Narnia v Bratislave. V tejto koncepcii majú deti po vyučovaní voľný program spoločne a následne od  sa môžu rozhodnúť navštíviť niektorý z klubov pripravených vychovávateľkami alebo navštíviť krúžky pričom sa budeme snažiť vytvoriť aj ponuku krúžkov pre deti bez nutnosti opustiť budovu školy.

Rodičia môžu počítať s tým, že o deti bude postarané denne do 17:00.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia