Narnijská rodičovská konferencia

Narnijská konferencia Rastieme spolu 2022 sa uskutoční v sobotu 26. marca 2022 v CZŠ Narnia Bratislava, Beňadická 38, Bratislava. Tentokrát v kratšej forme a bez sprievodného programu pre deti, ale sme veľmi radi, že budeme mať možnosť sa stretnúť.

Časový harmonogram
8.00 – 8.45 registrácia
8.45 otvorenie konferencie
9.00 – 10.30 1. blok workshopov
10.30 – 11.15 prestávka/občerstvenie
11.15 – 12.45 2. blok workshopov
13.00 záver konferencie

Pre prihlásenie postupujte nasledovne.

1. Prezrite si popis jednotlivých workshopov a predstavenie lektorov.

Kliknite na na ikonku štvorčeka so šípkou, ak chcete mať popis workshopov na celé okno. Inak sa pohybujte vodorovnými a zvyslými posuvníkmi.

Vytvorené v službe Padlet

2. Vyberte si v každom bloku práve jeden workshop, prosím.

3. Poplatok 20 eur uhradíte pri príchode na konferenciu. Ak by ste si svoju účasť rozmysleli, odhláste sa, prosím, z workshopov alebo pošlite náhradníka.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia