Test školskej zrelosti pre prvákov v školskom roku 2014/15 – potvrdenie

Potvrdzujeme rezerváciu termínu na test školskej zrelosti.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia