OZ Krúžky v škole

Tieto krúžky sa odohrávajú v priestoroch ZŠ Fándlyho ale zabezpečuje ich externý partner.

kruzky fandlyho1

kruzky fandlyho2

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia