Stravovanie

Obedy v školskej jedálni pre SOŠ Komenského 27, Pezinok.

Cena za stravný lístok: 1,45 eur.

Pozor zmena čísla účtu! 

Platba za stravné sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu SK63 1100 0000 0029 4100 9882. Informáciu o variabilnom symbole, stave účtu, jednotlivých predpísaných platbách nájde rodič po prihlásení sa na EDUPAGE stránku školy na http://czsnarniapk.edupage.org – v časti Komunikácia –  Platby (menu v pravom časti obrazovky). Na EDUPAGE stránke školy sa dozviete aj jedálny lístok a máte možnosť odhlásiť si stravu.

Upozorňujeme aj na výbornu smartfónovú aplikáciu pre EDUPAGE pre platformu Android ako aj iOS, viac info na http://mobile.edupage.org/.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné do 7:30 ráno. Prihlásiť sa na stravu je možné len deň vopred do 12:00. Oboje výlučne cez EDUPAGE stránku školy prípadne mailom na adresu obedy@narniapk.sk alebo zaslaním sms správy na číslo 0911 788 755. Iný spôsob odhlásenia nebude akceptovaný.  V sms alebo maili uvediete meno a priezvisko dieťaťa, triedu, dátumový rozsah na odhlásenie.

V prípade konania školskej akcie odhlásenie zo stravy zabezpečí škola.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe alebo neprítomnosti v škole. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani iná náhrada neposkytuje.

Formulár ziadost o vratenie preplatku.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia