Konzultácie s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2018/19 sú konzultácie plánované na

  • 12. – 15. novembra 2018
  • 15. – 16. apríla 2019.

V prípade potreby si mimoriadnu konzultáciu mimo pravidelných termínov môže rodič dohodnúť s učiteľom mailom. Rodič je náš dôležitý partner na spoluprácu a bez spolupráce s rodičmi nevieme byť úspešní pri vzdelávaní a výchove detí.

Zoznam učiteľov s ich mailovými adresami nájdete na edupage stránke školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia