Konzultácie s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2018/19 sú konzultácie plánované na

  • 12. – 15. novembra 2018
  • 15. – 16. apríla 2019.

Pre rezervovanie termínu je potrebné prihlásiť sa na Edupage – teda na webstránke https://czsnarniapk.edupage.org Prihlasovanie je od pondelka 4.11.2018. Prihlasovacie údaje sme Vám už viac krát zaslali, ak si ich nepamätáte, obráťte sa na sekretariát školy (tajomnik @ narniapk.sk).

V utorok až štvrtok je možné rezervovať si maximálne tri termíny a to preto, aby sme dali šancu čo najviac rodičom. Následne si už budete môcť rezervovať termíny bez obmedzenia.

Zároveň platí, že chceme byť školou, ktorá je otvorená komunikácii medzi rodičmi a učiteľmi a ak sa vám nepodarí rezervovať si termín podľa vašich možností a vyťaženia, vždy sa môžete konkrétnemu učiteľovi ozvať mailom a dohodnúť si stretnutie individuálne. Zoznam mailových adries nájdete na webstránke školy – http://czsnarniapk.edupage.org/teachers/?

Krátky návod ako si termín rezervovať – po prihlásení sa do Edupage si vľavo v menu kliknite na položku Komunikácia a v nej nájdete položku Konzultačné hodiny. Následne si kliknutím na meno učiteľa môžete u neho rezervovaľ termín (viz. Obrázok)

navod konzultacie

V Edupage je v poznámke ku konzultácii pri učiteľoch anglického jazyka uvedené, ktorý zahraničný lektor je s ním vo dvojici.–>

V prípade potreby si mimoriadnu konzultáciu mimo pravidelných termínov môže rodič dohodnúť s učiteľom mailom. Rodič je náš dôležitý partner na spoluprácu a bez spolupráce s rodičmi nevieme byť úspešní pri vzdelávaní a výchove detí.

Zoznam učiteľov s ich mailovými adresami nájdete na edupage stránke školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia