Rezervácia termínu na prevzatie rozhodnutia o prijatí pre školský rok 2019/20 BA

Toto je neverejná stránka určená len rodičom, ktorí boli upovedomení mailom.

Na stránke si môžete rezervovať termín na stretnutie s vedením školy a prevzatie rozhodnutia o prijatí na CZŠ Narnia Bratislava.

Stretnutia sa budú konať v piatok 17. 5., v pondelok 20. 5. a v prípade potreby aj v stredu 22. 5. 2019.

Na stretnutie o prevzatí si treba priniesť všetko, ako bolo uvedené a priložené v maile:

  • Zmluva o vzdelávaní – 2x vytlačiť, ak prídu obaja zákonní zástupcovia, podpis sa uskutoční na stretnutí,
  • Dotazník vzájomného porozumenia – 1x vytlačiť, spoločne vyplniť a podpísať,
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR formulár) – 1x vytlačiť a podpísať,
  • 100 eur v hotovosti na úhradu administratívneho poplatku.

Tešíme sa na stretnutie.

Kalendár


Prosím vyberte dátum a čas
Odoslať rezerváciu

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia