Rezervácia na zápis do prvého ročníka CZŠ Narnia PK pre školský rok 2022/23

Zápis do prvého ročníka sa bude konať

  • v piatok 8. 4. 2022 v čase od 13:20 do 16:40, 
  • v sobotu 9. 4. 2022 v čase od 8:15 do 10:20. 

v priestoroch školy (pobočky na Komenského 27 v Pezinku).

Na zápis je potrebné priniesť

  • dieťa – nie je možné zapísať dieťa bez jeho fyzickej prítomnosti, dieťa musí sprevádzať rodič alebo zákonný zástupca, nie je možné zapísať dieťa suseda alebo vnuka/vnučku,
  • rodný list dieťaťa (stačí kópia),
  • občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu,
  • v prípade potreby dokumenty preukazujúce spôsobilosť zákonného zástupcu vystupovať v mene dieťaťa – rozhodnutie súdu,
  • administratívny poplatok v hotovosti vo výške 20 €. 

Na základe platných predpisov, je potrebné, aby prihlášku podpísali obaja zákonní zástupcovia rodičov. Možné sú nasledovné varianty  

  1. obaja zákonní zástupcovia/rodičia sa zúčastnia zápisu a pred pracovníkom školy podpíšu obaja prihlášku (najlepší variant), 
  2. na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu , ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie,
  3. na zápis príde len jeden rodič a v budúcnosti doplní druhý podpis rodič (zákonný zástupca) počas testov školskej zrelosti alebo pri prípadnom preberaní rozhodnutia o prijatí.  

Odporúčame Vám prísť na zápis cca 10 minút pred dohodnutým termínom.  Odhadovaný čas, ktorý na zápise strávite je cca 45 minút.


Možnosť rezervovať si termín bola ukončená.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia