Prípravný tím

Na otvorení CZŠ Narnia v Pezinku pracuje prípravný tím v zložení

rb

Roman Baranovič

Roman sa dlhodobo venuje školstvu a problematike zavádzania inovácií do vzdelávania. Počas svojej kariéry viedol projekt Infovek, pracoval v spoločnosti Microsoft kde zodpovedal za iniciatívu Partneri vo vzdelávaní na Slovensku a riadil Ústav informácií a prognóz školstva. V súčasnosti pracuje pre neziskovú organizáciu Indícia, ktorá sa venuje učiteľom, ich podpore a vzdelávaniu v oblasti využívania inovatívnych pedagogických metód. Redakčne vedie rubriku „Škola 21. storočia“ na portáli Rodinka.sk. Roman je otcom troch dcér a koordinuje prípravy spustenia školy.

mk

Martin Kríž

Martin je dlhoročný učiteľ dejepisu a občianskej náuky. Učil na osemročných gymnáziách v Trenčíne, v Skalici, a v Gelnici a na bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave, ktoré tvorí spolu s CZŠ Narnia Združenie škôl C.S. Lewisa. Okrem priamej učiteľskej práce sa odborne profiluje v projektoch zameraných na tvorbu vzdelávacích programov – či už v službách Štátneho pedagogického ústavu alebo mimovládnych organizácií. V súčasnosti pracuje v neziskovom sektore a výchove štyroch detí sa dnes venuje iba v súkromí.

mm

Monika Mitanová

Monika vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK. V súčasnosti pracuje spolu s manželom v neziskovej kresťanskej organizácii Hlas pre Krista. Je matkou troch detí a tak si dôležitosť dobrej školy uvedomuje každodenne.

ek

Erika Kremská

Erika pracovala v médiách, popri svojej práci sa dlhodobo venovala a doposiaľ venuje príprave letných rodinných táborov organizácie YWAM, je lektorkou prípravných kurzov PRIDE pre žiadateľov o adopciu, pestúnstvo a profesionálne rodičovstvo. Pracuje v občianskom združení Trojlístok pre rodinu, kde sa zameriava na poradenstvo a sprevádzanie rodín. Má tri deti.

kh

Katarína Horániová

Katka vyštudovala Sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte. Určitý čas pracovala v štátnej sfére v oblasti, ktorú študovala, neskôr pracovala v sekulárnom sektore na manažérskej pozícii. Od roku 2004 sa na dobrovoľnej báze venuje práci v OZ Mozaika Svätý Jur, ktoré sa zaoberá voľnočasovými aktivitami pre deti a tínedžerov. Jej srdcovou záležitosťou je práca s mladými ľuďmi. V prípravnom tíme má na starosti vedenie dokumentácie a podporu procesov.

Prípravný tím úzko spolupracuje s vedením základnej školy Narnia v Bratislave.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia