Podpora

Proces zakladania pobočky Narnie v Pezinku môžete podporiť aj darovaním 2 percent z dane. Vzhľadom na platnú legislatívu je to ale trochu komplikovanejšie. Legislatíva hovorí, že poberateľ 2 percent musel svoju činnosť vyvíjať rok pred rokom, za ktorý 2 percentá dostáva. V našom prípade sme v roku 2011 nevedeli, že v roku 2013 budeme štartovať školu a teda žiadne OZ sme nemali založené.

Nakoľko sa ale viacero našich priateľov a budúcich rodičov vyjadrilo, že by nás touto formou chceli podporiť, našli sme riešenie v spolupráci s partnerským občianskym združením MOZAIKA – Svätý Jur. Toto pracuje s deťmi a tínedžermi v regióne už dlhšiu dobu. Nakoľko z histórie vedia odhadnúť približnú veľkosť príjmov z 2 percent, dohodli sme sa s nimi, že sumu, ktorú z 2 percent dostanú naviac venujú na podporu vzdelávania a voľnočasových aktivít na vznikajúcej škole. Všetci, ktorí by ste teda chceli podporiť školu svojimi 2 percentami, môžete ich venovať OZ MOZAIKA s vedomím, že podporíte vznikajúcu školu. O tom, že OZ MOZAIKA je fungujúcim a slušným partnerom aj pre nás sa môžete presvedčiť na ich webstránke.

Dokumenty potrebné pre administratívne spracovanie nájdete tu.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia