Rodičia budúcich prvákov, vitajte na našej webstránke

Predpokladáme, že v nasledujúcom období na našu stránku častejšie zavítajú rodičia, ktorí hľadajú školu pre svojho budúceho prváka. Máme preto pre Vás niekoľko dôležitých informácií.

Najskôr krátke vysvetlenie k našej webstránke, kde nájdete hlavne informácie o filozofii našej školy a vízii, ktorou sa riadi. Rodičia našich žiakov tu nájdu praktické informácie, ktoré sa priebežne nemenia, napr. odkazy na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré využívame, informácie o rozvrhu, zvonení a podobne. Asi si všimnete, že na našej webstránke je toho menej z aktivít a života školy, rovnako tu nenájdete veľa fotografií s deťmi. Je to preto, lebo sa snažíme rešpektovať súkromie našich detí, nie z dôvodu, že by sa toho v škole dialo málo. Práve naopak, rôznych aktivít sa organizuje veľa a na komunikáciu s našimi rodičmi (a napríklad sprostredkovanie fotografií) využívame iné nástroje - hlavne email a webové služby s neverejným prístupom.

Ak sa o škole chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám okrem prečítania si rubriky "O škole" (jednotlivé podstránky nájdete v hornom menu), navštíviť aj stretnutie pre rodičov - záujemcov, na ktorom Vám vedenie školy predstaví školu, jej plány a každodenné fungovanie. Toto stretnutie sa bude konať vo štvrtok 1.3.2018. Ďalšie informácie ohľadom procesu prijímania nových žiakov nájdete na samostatnej podstránke.

Na záver Vás chceme povzbudiť k zváženiu možnosti našej školy. V minulých rokoch sme otvárali len jednu triedu prvého ročníka, do ktorej sme vždy uprednostnili súrodencov detí z našej školy. Tak sa mohlo stať, že sme si vybudovali povesť školy, do ktorej je ťažké sa dostať. V tomto roku však plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka, čo zvýši šancu prejsť výberom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vedenie CZŠ Narnia PK

Začiatok školského roku 2017/18

Milé deti a rodičia,

školu a všetko potrebné postupne pripravujeme na začiatok nového školského roku. Postupne pribúdajú na webstránku nové informácie a rozvrh. Najdôležitejšia informácie pre vás je, že sa stretneme 4. septembra o 8:00 v športovej hale na slávnostnom začiatku. Následne sa presunieme do tried v budove školy. Predpokladáme ukončenie programu prvého dňa najneskôr o 10:00. Náš Rest Time nebude v prvý deň fungovať a obedy sa nevaria. Počas prvého dňa môžete prihlásiť vaše dieťa na stravovanie a vybaviť ostatnú administratívu. Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

Petícia „Sloboda v písaní“

Možno ste v médiách zachytili správu o tom, že Ministerstvo školstva celoplošne zakázalo školám učiť od budúceho školského roku prvákov písať iným typom písma, ako je ich vlastný vzor. Celú kauzu veľmi dobre spracoval náš kolega metodik Martin Kríž na svojom blogu.

Naša škola bola prvou školou na Slovensku, ktorá začala učiť prvákov písať modernejším písmom Comenia Script. Dnes už máme na škole stovky detí, ktoré týmto písmom píšu a nepozorujeme, že by im to písmo akokoľvek ublížilo – práve naopak, znova a znova si potvrdzujeme, že toto písmo pomáha deťom so špecifickými potrebami a zbytočne nezaťažuje ostatné deti, ktoré reálne klasické tzv. spojité písmo (kurzívu) aj tak v živote nebudú používať.

O túto slobodu ale novým nariadením ministerstva prichádzame a my reálne, ak ministerstvo svoje nariadenie nezmení, budeme v septembri stáť pred dilemou – vystaviť školu šikane zo strany štátnych orgánov, keď svoju tradíciu v písaní Comenia Scriptom nezmeníme alebo ustúpime a vrátime sa k metóde, ktorú považujeme za prekonanú a v konečnom dôsledku pre deti skôr škodlivú ako užitočnú.

Možností ako prinútiť ministerstvo zmeniť svoje rozhodnutie nie je veľa. Okrem toho, že sa snažíme diskutovať v odborných diskusiách, potrebujeme na vedenie ministerstva vyvinúť tlak, aby pochopili, že toto rozhodnutie nie je len jeden podpis na dokumente, ktorý vydali ale ovplyvňuje život tisícov detí a ich rodičov.

Preto vás, rodičov na našej škole pozývame podporiť petíciu „Sloboda v písaní“, ktorú sme v spolupráci s ďalšími školami, rodičmi a odborníkmi pripravili. Petíciu môžete podpísať elektronicky na adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=914458.

Ak elektronickému podpisu na webstránke nedôverujete, petíciu môžete podpísať aj „papierovo“ u tajomníčky školy. Ak ste petíciu podpísali elektronicky, na papieri ju už nepodpisujte, aby sme nemali duplicitné podpisy.

Veríme, že spolu s vami dokážeme odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.

Rezervácia na zápis prvákov pre šk. rok 2017/18 otvorená

Otvorili sme možnosť rezervácie termínu na zápis, ktorý sa koná 1.4.2017. Rezervácia nie je povinná, ale pomáha nám lepšie si plánovať priebeh zápisu a zabezpečiť, aby ste na zápis dlho nečakali. Rezervovať termín si môžete cez rezervačný systém na našej webstránke. Na každý čas je otvorených niekoľko „slotov“, ktoré keď sa vyčerpajú, na daný čas sa už rezervácia nedá urobiť.

Rezervačný systém nájdete tu

Rezervácia na zápis do prvého ročníka 2017/18

Knižnenie s Mrkvičkom

Predpokladaný program:

  • 8:00 – 14:00 – workshopy pre žiakov školy CZŠ Narnia PK
  • 14:00 – 17:00 – Bibliotéka – predajná výstava „najmä“ detských kníh
  • 14:00 – 17:00 – expozícia „Príbeh Biblie – od hliny ku zvitku – od zvitku ku knihe
  • 15:00 – 16:00 – seminár k expozícii „Príbeh Biblie“ spojený s premietaním filmu
  • 15:30 17:00 – Knižnenie s Mrkvičkom – workshop s Tiborom Hujdičom o čítaní kníh s deťmi – aké knihy čítať, ako čítať, kde čítať, s kým čítať, prečo čítať, kedy čítať 🙂

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia