Vitajte v novom školskom roku 2018/19

Školský rok sa začína v pondelok 3. septembra 2018.

Začíname o 8:00 v Športovej hale na Komenského ulici (vedľa budovy Narnie PK). Zažijeme spolu slávnostné otvorenie nového školského roku a pasovanie našich nových prvákov za Narnijčanov. Potom sa presunieme do tried, naši prváci z triedy v Modre sa presunú do svojej triedy v Modre – prosíme aby presun zabezpečili rodičia. Očakávame, že program v triedach sa skončí okolo 10:30, v Modre vzhľadom na potrebu presunu neskôr.

Školská jedáleň v Pezinku začne variť od utorka 4.9.2018, školská jedáleň v Modre začne variť od stredy 5.9.2018 (v utorok prosíme zabezpečiť pre deti studený obed). RsT v Pezinku aj v Modre funguje od utorka 4.9.2018 v plnom prevádzkovom čase do 17:00.

Zároveň vás pozývame na plenárne a následné triedne stretnutia rodičov, ktoré sa budú konať vo štvrtok 20.9. pre I.stupeň a 27.9. pre II.stupeň. Rodičov z triedy v Modre pozývame na plenárne stretnutie pre I.stupeň do budovy v Pezinku, kde sa uskutoční následne aj triedne stretnutie.

Trieda v Modre

V školskom roku 2018/19 otvárame novú triedu Narnie v Modre

V prvom ročníku v Modre sú ešte voľné miesta pre školský rok 2018-2019. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa kontaktujte Miroslavu Petrakovičovú miroslava.petrakovicova@narnipk.sk alebo
Marianu Kratochvílovú mariana.kratochvilova@narniapk.sk.
U nich si taktiež môžete dohodnúť návštevu školy, na ktorej sa môžete o projekte a prostredí školy dozvedieť viac.

V zmysle platnej legislatívy (školský zákon 245/2008) je rozhodnutie o vstupe do prvého ročníka možné uskutočniť
do 1.septembra 2018.

Všetko o CZŠ Narnia v Modre nájdete na samostatnej podstránke.

Narnia prichádza do Modry

Pracujeme usilovne na tom, aby sme mohli v budúcom školskom roku otvoriť prvácku triedu v Modre. Táto našla priestor v Pedagogickej a kultúrnej akadémii. Ak si chcete vypočuť viac informácií, ponúkame vám stretnutie, ktoré sa bude konať 27.3. 17:00 v budove PaKa – Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra. Na stretnutí s vedením školy budeme prezentovať ciele a misiu školy a tiež aj technické podrobnosti tento triedy.

Aj deti, ktoré majú záujem o Modru absolvujú zápis 6 a 7. 4., v priestoroch školy v Pezinku, presné inštrukcie zverejníme po veľkonočných prázdninách.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia