Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2022/23

Vážení záujemci o našu školu,
dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Proces prijímania detí sa skladá z piatich nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať v nasledujúcich dátumoch:

Krok č.1: 8. 3.  2022  o 17:00           online stretnutie pre rodičov
Krok č. 2: 1. – 4. 4. 2022              vyplnenie elektronickej prihlášky
Krok č. 3: 12.-29.4.2022              online zápisné stretnutie
Krok č. 4: máj 2022                          skríning školskej pripravenosti
Krok č. 5: do 30.6.2022              riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka

Krok č. 1:
Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční pravdepodobne v online priestore, link na stretnutie zverejníme začiatkom marca 2022.
Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť.
Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 8.3.2022.

Krok č. 2:
Online technický ZÁPIS – v termíne 1.- 4.4 2022 zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do pondelka  4. 4. 2021 do 18:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu.
Pri vyplňovaní prihlášky:
• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa
• používajte diakritiku
• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena
• priložte naskenované alebo odfotené súbory:
– rodný list dieťaťa
– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu
• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk

Krok č. 3:
Online zápis dieťaťa sa uskutoční v termíne od 12. - 29. 4. 2022. Online zápis znamená, že s Vašim dieťaťom sa v online priestore stretne a porozpráva pedagogický alebo odborný pracovník školy. Bližšie informácie o tomto stretnutí a link na stretnutie obdržíte do Vašej emailovej schránky na základe elektronického zápisu.

Krok č. 4:  
Skríning pripravenosti na školu – plánujeme uskutočniť za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách v máji 2022. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie Vás budeme o forme konania skríningu informovať.

Krok č. 5:
Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2022.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia