Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2021/22

Vážení rodičia, 

dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia  sa skladá z nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať: 

  1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. 
    Na stretnutie NIE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ  

Stretnutie bude  v online priestore dňa 11.3.2021 (štvrtok) 17:00 -18:00. Link na toto stretnutie je http://bit.ly/CZSNarniaPKOnlineZaujemci2021   

Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku. 

  1. Elektronický zápis do prvého ročníka  bude prebiehať v dňoch 6.-8.4.2021. Prostredníctvom webovej stránky zverejníme zápisný formulár.  Po vyplnení tohto formulára bude Vaše dieťa oficiálne zaevidované ako záujemca o 1. ročník. Poradie  vyplnenia elektronického zápisu nerozhoduje. 
  1. Online zápis detí  sa uskutoční v priebehu apríla. Online zápis znamená, že s Vašim dieťaťom sa v online priestore stretne a porozpráva pedagogický alebo odborný pracovník školy. Bližšie informácie o tomto stretnutí a link na stretnutie obdržíte do Vašej emailovej schránky na základe elektronického zápisu. 
  1. Skríning školskej pripravenosti za prítomnosti dieťaťa vškole plánujeme na koniec apríla. Uskutoční sa iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.  
     
  1. Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy do 30.6. 2021. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk

Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 11.3.2021. 

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia