Chcem zapísať dieťa do CZŠ Narnia PK – inštrukcie k zápisu do 1.ročníka 2020/2021

Vážení záujemci o našu školu,
dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do cirkevnej základnej školy Narnia v elokované pracovisko Pezinok. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia sa skladá z nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov
o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Prvé stretnutie sa konalo online 19.3.2020 (utorok). Druhé otvorené stretnutie pre všetkých, ktorí prvé stretnutie neabsolvovali sa bude konať po uzavretí registrácie prvákov a všetkým, ktorí dieťa zapíšu a prvé stretnutie neabsolvovali, pošleme mailom pozvánku.

2. Online zápis do prvého ročníka
V stredu 15.4.2020 sme spustili online registráciu na zápis do 1. ročníka CZŠ Narnia.  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa.

Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť. 

V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Ak sa stane, že vám tieto súbory budú chýbať, doplňte ich cez opätovné otvorenie prihlášky kódom do uzavretia zápisu.

Je pre nás dôležité, aby pri podaní prihlášky súhlasili obaja rodičia (resp. zákonní zástupcovia dieťaťa) s jeho zapísaním do školy a preto je potrebné, aby ste priložili oba občianske preukazy. Ak z nejakého dôvodu toto nie je pre vás možné (napríklad otec dieťaťa je cudzinec, ste rozvedení a otec je nedosiahnuteľný v zahraničí), prihlášku uzavrite a napíšte mail administratívnej pracovníčke školy na adresu tajomnik@narniapk.sk s popisom vašej situácie ku ktorej sa vyjadríme individuálne.

Elektronická prihláška bude prístupná  do 20.4. 2020 do 18.00. Prihlášky detí vyplnené po tomto termíne nezaradíme do prijímacieho procesu nakoľko proces zápisu do školy bude ukončený.

3. Online stretnutie s dieťaťom
online rozhovor volíme ako ekvivalent obvyklého osobného stretnutia s dieťaťom počas zápisu. Online stretnutia s deťmi budeme robiť priebežne
v máji a súčasťou bude rozhovor s dieťaťom. Inštrukcie k online stretnutiu – čo si treba pripraviť, možnosť rezervovať si termín a podobne zašleme rodičom zapísaných detí mailom.

4. Skríning školskej pripravenosti za prítomnosti dieťaťa v škole 
prebehne v júni, ak to okolnosti dovolia. Ak takéto stretnutie nebude
z vzhľadom na okolnosti možné, o prijatí dieťaťa  budeme rozhodovať na základe informácií získaných z online stretnutí s deťmi.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese tajomnik@narniapk.sk.

Pre Vašu informáciu prikladáme článok o školskej zrelosti, ktorý si môžete prečítať TU.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia