Najbližšie v Narnijskej univerzite

Ďalšie prednášky Narnijskej univerzity

  • 9.november 2019: Súrodenecké konštelácie, Daniela Čechová
  • 18.január 2020: Psychosomatické príčiny chorôb u detí, Katarína Šurdová
  • 7.marec 2020: Finančná gramotnosť, ako v nej vzdelávať, Marcel Markuš

Registrácia účasti na prednášku: https://goo.gl/SPhb3c

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia