Debaty a diskusie s debatérkou, rozhodkyňou debát a mentorkou Hanou Skljarszkou

Vedeli ste o tom, že medzi debatou a diskusiou je rozdiel? Že existujú debatné kluby a dokonca sa dá debatovať aj súťažne?

O tomto a všeličom inom nám v sobotu 30.apríla 2016 porozprávala dlhoročná debatérka Hana Skljarszka, na poslednej prednáške v rámci Narnijskej univerzity, série vzdelávacích prednášok pre rodičov.

Vďaka Hanke sme si urobili predstavu, čo debata je, aké má pravidlá a ako ju možno využiť nielen doma, ale aj vo vyučovacom procese. Debata je formálna výmena názorov. Ak prebieha súťažne, najčastejšie je to medzi dvoma 3-člennými tímami na vopred zadanú aj nezadanú tému. Diskusia naproti tomu je rozhovor, kde si diskutujúci vymieňajú svoje názory, ktoré nemusia nevyhnutne podporiť objektívnymi argumentmi.

Debata na vopred zadanú tému, ktorú si pripravujú zhruba mesiac, učí deti pracovať so zdrojmi a údajmi, orientovať sa v množstve informácií, rozlišovať medzi nimi tie objektívne a relevantné. Deti získavajú schopnosť nielen zastávať vlastný názor, kriticky myslieť, argumentovať, štruktúrovane myslieť, ale aj spolupracovať a snažiť sa dosiahnuť zmenu. Pri nepripravovanej téze výdatne zužitkujú svoj všeobecný prehľad a postupne ich to motivuje zaujímať sa viac o dianie okolo seba. Fakt, že si k téme musia pripraviť argumenty pre názor za aj proti ich vedie k objektivite, hľadaniu kompromisov a je aj určitou prevenciou voči radikálnym pozíciám. Samotná súťaž je pre nich nakoniec zábava a vítaný adrenalín.

Chcem vedieť viac:
Ako vyzerá debata – video: http://www.sda.sk/stranky/co-je-debata
Debatný program pre základné školy: http://www.sda.sk/stranky/zakladoskolsky-debatny-program
Debata – nápady a zdroje informácií: http://idebate.org/ ; http://idebate.org/debatabase

Viac o Hane Skljarszkej: http://www.leaf.sk/sk/nas-tim

Hanka_tabula

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia