Jarná brigáda – 9.4.2016

Na sobotu 9.4.2016 pripravujeme po minuloročnej odmlke znova veľkú jarnú brigádu. V rámci brigády plánujeme:

 • maľovanie dopravného ihriska pred budovou,
 • namontovanie stojanu na bicykle pod strechu domčeka pred školou,
 • revitalizáciu trávnikov,
 • vyznačenie pásu stromčekov a krov za petangovým ihriskom, vysypanie priestoru štiepkou a doplnenie výsadby,
 • revitalizáciu bylinkovej špirály,
 • vysadenie pásu ochrannej zelene pri zadnom plote,
 • prízemné preliezky z pníkov a kmeňov stromov – deťom veľmi chýba možnosť pohybovať sa po inom ako rovnom teréne,
 • drevo na sedenie na schody pri zadnom vstupe,
 • hry na asfalte – nové a obnova starších,
 • upratovanie celého areálu,
 • grilovanie.

Veľmi sa tešíme, že máme k dispozícii pre naše deti krásny areál. Musíme sa oň starať, aby taký krásny aj zostal a preto Vás prosíme o čo najväčšiu účasť – každá ruka bude potrebná vzhľadom na naplánovaný rozsah prác. Ako by sa mohol po brigáde areál skrášliť, si môžete pozrieť na vizualizáciách (predny_dvor)(zadny_dvor).

Pre nás nie je brigáda len o práci, ktorá určite pomôže, ale aj príležitosťou spoznať sa lepšie, budovať našu rodičovskú komunitu a stráviť spolu príjemný deň. Potešíme sa teda aj aktivitám zameraným týmto smerom.

Prípravu brigády v minulosti zastrešovala pracovná skupina PAPRSk, v tejto chvíli chceme túto pracovnú skupinu obnoviť. Prosíme, ozvite sa všetci, ktorí v nej chcete a môžete/stíhate pôsobiť. Táto možnosť je otvorená aj pre nových rodičov, ktorí do našej školskej komunity pribudli v tomto a minulom školskom roku. Ideálne, keď sa do práce PAPRSku zapoja rodičia so skúsenosťami s prácou v záhrade alebo exteriéri.

Za školu prípravu brigády zastrešuje naša pomocníčka – Barbora Vorličková. Ak teda máte záujem a ochotu pridať ruky k dielu, ozvite sa jej na barbora.vorlickova@narniapk.sk.

Okrem prípravy budeme potrebovať aj pomôcť s technikou a materiálom. Pozrite si tabuľku (xls, pdf), čo všetko budeme potrebovať a premýšľajte, s čím by ste vedeli pomôcť.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia