Deti  Hviezdoslavovi

Povzbudení príjemnou atmosférou a nadšením detí z prednesu poézie a prózy počas školského kola Hviezdoslavovho Kubína sme prihlásili osem našich žiakov do súťaže Deti Hviezdoslavovi, ktorú 17. februára 2016 organizovala Malokarpatská knižnica v Pezinku. Chceli sme dať deťom príležitosť zmerať si sily v konkurencii žiakov z iných základných škôl a súčasne možnosť nadobudnúť  cenné skúsenosti do budúcnosti.  Naša odvaha bola odmenená úspechom. Na konci dňa sme sa tešili z ocenenia Sofie Fidesovej v prednese poézie žiakov 1. stupňa a Richarda Križana v recitácii poézie žiakov 2. stupňa. Sofii a Richardovi blahoželáme a rovnako oceňujeme aj ostatných za odhodlanie a chuť bojovať za Narniu :).

detihviezdoslavovi2016

Napísala: Ivona Križanová, triedna učiteľka 4.X

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia