Zmeny v Pointbooku – Správanie sa mení na Zrkadlo

Náš nástroj na hodnotenie detí priebežne zlepšujeme. Chceli by sme Vás informovať o dvoch nových zmenách, ktoré pribudli na Pointbooku v priebehu týchto dní.

Prvá zmena.

Ak si teraz po zmene v Pointbooku idete spolu s deťaťom pozrieť ako sa mu darí, je potrebné, aby ste klikli v ľavej časti obrazovky na ponuku Zrkadlo. Nestačí keď ostanete na obrazovke Point Book Cesta, lebo tu nevidíte kompletné zhodnotenie správania dieťaťa a nevidíte ani všetky jeho sadpointy, napriek tomu, že ich Vaše dieťa môže mať zapísané.

Druhou zmenou, ktorá je pre Vače deti dôležitá a dúfame že im viac pomôže porozumieť  a pracovať na vlastnej zodpovednosti je rozdelenie sadpointov a troublepointy .

Odteraz sú sadpointy rozdelené na sadpointy za Zodpovednosť – to sú modré sadpointy, patrí sem, ak si dieťa nemá urobenú domácu úlohu, alebo nemá pomôcky na hodinu. Keď na ne kliknete zobrazí sa Vám, tak ako doteraz, za čo dieťa sadpoint dostalo, aká je jeho úloha  a dokedy ju má splniť.

Druhou skupinou  sú sadpointy a troublepointy za Výchovu – tie sú šedé, ostávajú tu sadpointy za správanie, vyrušovanie, neúctu, nečestnosť, nerešpektovanie druhých a pod.

Zmenou je, že na to aby sa dieťaťu zapečatil troublepoint, musia sa mu nazbierať nevyriešené sadpointy len za výchovné veci. Rovnako, modrý troublepoint za Zodpovednosť získava dieťa až vtedy, keď sa mu nazbierajú menšie nedoriešené veci v časti zodpovednosť – bez toho, aby sa miešali so správaním, ako to bolo doteraz.

Dúfame, že táto zmena pomôže deťom v tom, aby sa vedeli porozumieť a rozlíšiť  svoje momentálne výzvy  -teda na  niečo, čo ešte dobre nezvládajú, ale my im chceme pomôcť sa v tom zlepšiť.

Ospravedlňujeme sa Vám za to, že aktuálna verzia Pointbooku stále neobsahuje funkčné všetky zmeny, ktoré sme si naplánovali, ďalej systém ladíme v spolupráci s dodávateľom a opravu nedostatkov. Podrobnejšie informácie k zmenám, Vám zašleme potom, ako budú súčasné nedostatky v systéme dotiahnuté.

Už tradične Vám ďakujem za trpezlivosť, ktorú si u Vás pri našej neustálej snahe meniť veci a hľadať nové riešenia naozaj veľmi ceníme.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia