Pozvánka na stretnutia „My Life“

Milí rodičia a učitelia,

Chceme vás pozvať na (pred)adventné stretnutia s názvom „My Life“.

Ide o sériu stretnutí, počas ktorých sa budete môcť pomocou tzv. My Life mapy zamýšľať nad vašou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.

Ak teda chcete lepšie spoznávať sami seba, diskutovať s inými a nebránite sa ani pohľadu Biblie na človeka, tak príďte.

Stretnutia budú prebiehať v škole vždy v piatok od 18:00 hod. Dĺžka stretnutia je cca 1,5 hodiny. Cena celého certifikovaného „My Life“ programu (6 stretnutí) je 10 EUR. (Môžete prísť vyskúšať prvé stretnutie a rozhodnúť sa, či vám to dáva zmysel.)

Prvé stretnutie bude v piatok 13. novembra o 18:00 hod.

Stretnutia pripravujú: Milan Mitana a Petra Bachmayerová

Prihlásiť sa môžete u Milana Mitanu do 10. novembra: mmitana83@gmail.com.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia