Kluby RsT v októbri 2015

V Rest Time, t.j v čase po skončení školského vyučovania až do 17,00, je naším cieľom zmysluplné a hodnotné využívanie voľného času Vašich detí. Prihliadame na individuálne potreby každého žiaka a snažíme sa rešpektovať záujmy detí.

V mesiaci september sme sa zamerali na aktivity, ktoré viedli k bližšiemu spoznávaniu sa detí vzájomne i zo strany vychovávateliek, vytváraniu nových priateľstiev a vzťahov v triedach, rozvoju spolupráce a adaptácii na nové prostredie.

Október je prvý mesiac, kedy  deti malú možnosť vybrať si z popoludňajších kluboch činnosť, o ktorú malú najväčší záujem. Kluby začínajú o 14,30 a končia o 16,00. Vedú ich vychovávateľky a zameranie klubov sa každý týždeň mení. Ich rozpis môžete nájsť na informačnej tabuli Rest Timu.

1.týždeň

 • U Mirky bude klub plný vedeckých projektov a pokusov,
 • tvorivý klub u Ivanky, zameraný na výrobu spoločného kalendára .
 • Pre kreatívnejšie deti bude  pripravený  Darčekový klub u  Martinky, kde si môžu vyrobiť darček pre svojich najbližších.
 • A pre športovcov je pripravený športový klub plný kolektívnych hier a aktivít.

2.týždeň

 • Na hudobnom klube  u Mirky sa budú deti učiť piesne spojené s jesenným obdobím a rozvíjať schopnosť udržiavať rytmus.
 • Možnosť pohrať sa z LEGOm a vytvoriť si zaujímavé stavby, bude u Ivanky pripravený LEGO klub.
 • Martinka bude mať naháňačky na školskom dvore. Hry  zamerané na rozvoj rýchlosti a obratnosti.
 • Stanka si pripravila pre deti tvorivý jesenný klub.

3.týždeň

 • Jesenné tvorenie z rôzneho prírodného a odpadového materiálu  si pripravila Mirka.
 • Loptové a zábavné kolektívne hry na školskom dvore pod vedením Ivanky.
 • Herecké schopnosti si môžu vyskúšať u Martinky na dramatickom klube.
 • Spoznávať dôležité mestá Slovenska môžu u Stanky na poznávacom klube.

4.týždeň

 • Na športovom klube si s Mirkou môžu zahrať rýchlu vybíjanú, škôlku s loptou.
 • U Ivanky si na relaxačnom klube zahrajú spoločenské hry, spravia si spoločne čajík a oddychovať pri čítaní rozprávok.
 • Martinka sa s deťmi  na poznávacom klube zameria na spoznávanie ďalekého Mexika.
 • A Stanka si prichystala pre deti zábavné hry v triede.

Piataci majú kluby vo svojej triede pod vedením  Matesa:

 • Čitateľský:  čítanie vlastných knižiek
 • Hudobný: počúvanie hudby, hra na hudobnom nástroji
 • Spoločenské hry
 • LEGO klub

Fotky z činnosti Rest Timu môžete sledovať v uzavretej facebook skupine https://www.facebook.com/groups/narniapkresttime, skupina je uzavretá len pre rodičov a starých rodičov, treba požiadať o členstvo.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia