Informácia pre rodičov – záujemcov o prijatie dieťaťa do prvého ročníka v šk. roku 2015/16

Milí rodičia – záujemci o prijatie dieťaťa do prvého ročníka v budúcom školskom roku,

nakoľko stále nemáme vyjasnenú situáciu ohľadne rozšírenia priestorov elokovaného pracoviska pre ďalšiu triedu potrebnú pre otvorenie prvého ročníka v školskom roku 2015/16, rozhodli sme sa zatiaľ nerobiť zápis do prvého ročníka na elokovanom pracovisku CZŠ Narnia Pezinok a neorganizovať zatiaľ ani stretnutia pre rodičov záujemcov. Ak sa situácia zmení, budeme o tom informovať na webovej stránke školy, prípadne sa môžete zaregistrovať cez formulár a my Vás budeme informovať mailom.

Po získaní priestorov v prípade voľnej kapacity budeme robiť mimoriadny zápis po termíne bežných zápisov alebo sa do prvého ročníka bude dať prestúpiť z inej školy, kam bude dieťa prijaté v zmysle platnej legislatívy. Vzniknutá situácia nás mrzí, snažíme sa pracovať na jej vyriešení. Ak viete o priestoroch, ktoré by sme mohli využiť, budeme radi, ak sa nám ozvete mailom na vedenie školy.

PaedDr. Roman Baranovič, riaditeľ školy

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia