Pozvánka – Expedičný kurz pre rodičov s deťmi CZŠ Narnia – 14.-16.6.2014

„Cestu sme mali spoločnú. Ale nohy ma bolia vlastné.“ Milan Lasica

Narnia kurz 140517 malkaci web

V spolupráci s neziskovou organizáciou Štúdio zážitku sme pre rodičov našej školy pripravili výnimočnú akciu – expedičný kurz, ktorý otcovi alebo mame umožní so synom alebo dcérou zažiť nevšedné zážitky pri putovaní krajom Myjavským kopaníc. Využijeme tak predĺžený víkend, ktorý vznikne riaditeľským voľnom udeleným na 16.6.2014. Akcia je určená primárne rodinám na Narnii PK, ale v prípade, že sa nenaplní kapacita, bude otvorená aj pre rodičov Narnie BA. Kapacita je veľkosť skupiny okolo 20 účastníkov.

Bližší popis:

Komu je akcia určená: rodičia + ich deti 8-11 rokov, prednostne 1 rodič + 1 dieťa

Termín: 14.-16.6.2014

Miesto: Myjavské kopanice

Stručný popis programu:

V tejto fáze je program rámcový a potenciálne sa môže zmeniť na základe podnetov od účastníkov.

DEŇ PRVÝ :“Pripravme sa spolu, spoznajme sa, vykročme na cestu…“

 • 8,00 spoločné stretnutie v škole
 • 8,00 – 10,30 príprava na expedíciu
  • kontrola a doplnenie výstroje,
  • rámcové oboznámenie sa s trasou a programom,
  • dohoda na vzájomnom spôsobe fungovania na kurze (role, pravidlá),
  • rozdelenie do 3 expedičných tímov: navigačného, potravinového, výstrojového
 • 11,00 – 12,30 presun verejnou dopravou na začiatok trasy expedície
  • prvý spoločný obed
 • 13,00 – 16,00 prvé spoločné putovanie na miesto prvého táborenia (max. 3-4km)
  • oboznámenie sa s trasou na mape
  • práca s mapou a buzolou – orientácia v krajine
 • 17,00 – 19,00 vybudovanie táboriska + prvá spoločná večera / aktivity pre deti Toto táborisko nám bude slúžiť počas celej expedície (budeme sa sem vracať)
  • postavenie stanov/prístreškov
  • založenie ohňa
  • spoločné varenie prvej večere
 • 19,00 prvý spoločný rituál
  • ohliadnutie za tým, čo sme spoločne zvládli a prežili,
  • vzájomné poďakovanie si
 • 20,00 aktivity + večierka pre deti  / večerná diskusia (zdieľanie) pre rodičov pri spoločnom ohni

DEŇ DRUHÝ : “Prekonajme spolu výzvu + Zahrajme sa spolu…“

 • 7,30 vítanie rána – ranný rituál
 • 8,00 príprava raňajok
 • 8,30-9,00 zbalenie sa, zbalenie tábora
 • 9,00 oboznámenie sa s trasou, úlohami jednotlivých expedičných tímov
 • 9,30 – 12,30 kráčanie a putovanie krajinou – max. 5-6 hodín, naľahko (batohy nechávame v táborisku)  
  • putovanie doplnené poznávaním prírody
  • aktivity počas cesty – prekvapenie pre deti aj rodičov
  • suchý obed + oddych
 • 13,30 – 17,00 po návrate do táboriska – veľká aktivita pre deti (súťaže) / samostatný program pre dospelých
 • 17,00 – 18,00  druhá spoločná večera
 • 19,00 druhý spoločný rituál (aktivity sú podobné ako prvý večer)
 • 20,00 aktivity + večierka pre deti / večerná diskusia (zdieľanie) pre rodičov pri spoločnom ohni (aktivity sú podobné ako prvý večer

DEŇ TRETÍ :“Poďme spolu tvoriť v prírode…“

 • 7,30 vítanie rána – ranný rituál
 • 8,00 príprava raňajok
 • 8,30-11,30 tvorivé aktivity v mieste táboriska (využitie prírodného prostredia a prírodnín)
 • 9,30 – 12,30 zbalenie sa, zbalenie tábora suchý obed + oddych
 • 12,30 – 14,30 spoločná reflexia zážitkov, ohliadnutie sa za tým, čo nám cesta priniesla a prípadne aj odniesla
 • 14,30 – 16,00 presun verejnou dopravou späť do Bratislavy + odovzdanie výstroja, rozlúčenie sa

Predpokladaná cena 70 eur pre dospelého a 45 eur pre dieťa. Ak vás táto akcia oslovila, predbežne sa môžete zaregistrovať cez registračný formulár. Následne záujemcov oslovíme mailom a zodpovieme prípadné otázky. Program a akciu organizačne zabezpečuje Štúdio zážitku – http://www.outwardbound.sk/.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia