Zmena začiatku brigády 29.3.2014

Oznamujeme vám zmenu začiatku brigády v sobotu na 9:00. Tešíme sa na stretnutie.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia