Narnijská univerzita 25.1.2014 – Michaela Syrová: Ako s našimi deťmi poznávať vizuálny jazyk našej kultúry

Vizualne umenie

Po decembrovej prestávke vás pozývame na ďalšie stretnutie v rámci našej Narnijskej univerzity. Tentokrát sa stretneme s pani Michaleou Syrovou k téme „Ako s našimi deťmi poznávať vizuálny jazyk našej kultúry“.

Čo sa za týmto možno trochu akademickým názvom skrýva? Pre dorozumievanie sa v spoločnosti používame jazyk – reč.  Akým jazykom sa dnes dorozumievame ? Vo veľkej miere vizuálnym jazykom.  Dorozumievame sa prostredníctvom obrazov – vyjadrujeme svoje myšlienky,  emócie, získavame informácie…. Obrazový jazyk používame úplne všetci a dnes už skoro stále. Napriek tomu ako rodičia len malú pozornosť venujeme s našimi deťmi spoločnému spoznávania tohto prostriedku komunikácie.

Čiastočne sa ho všetci dokážeme naučiť – tak ako sa prirodzene naučíme hovoriť materinským jazykom, naučíme sa porozumieť a aj používať  vizuálnu reč.   Takto sa však nenaučíme  porozumieť hĺbke ani kráse tejto reči,  neuchopíme tajomstvá či klamstvá.  Tomuto jazyku neučíme svoje deti, my, ich rodičia a ani naši sme žiadne vzdelanie nedostali.

Naším cieľom na seminári, na ktorom budeme veľa využívať oči, bude pomôcť rodičom zoznámiť sa s možnosťami, ktoré máme v tejto oblasti, s praktickými námetmi na aktivity, ktoré nás môžu spoločne baviť, učiť sa ale aj pomôcť nám budovať svoj vzťah s deťmi.

Seminár vedie Michaela Syrová, mamička na našej škole, ktorá vychováva svoje dve deti, ale tiež teoretik výtvarného umenia. Vyučuje na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Seminár sa bude konať 25.1.2014 (v sobotu) o 10:00 v priestoroch školy. Vstupné je dobrovoľné. Na seminár môžu prísť aj záujemcovia mimo okruhu rodičov školy. Pre lepšiu prípravu priestorov na seminár nám pomôže, ak sa dopredu zaregistrujete cez jednoduchý formulár.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia