Úspech našich detí na „Bratslam 2013“

V sobotu 23.novembra 2013 sa v hoteli Doble Tree Hilton v Bratislave konal tretí ročník súťaže „Bratslam 2013“. Bratslam  je súťaž, v ktorej básnici čítajú alebo recitujú svoje originálne básnické dielo pred auditóriom. Súťaže sa zúčastnili deti z medzinárodných škôl z Bratislavy a z okolitých krajín, ale tiež deti zo súkromných, jazykových a základných štátnych škôl a škôlok. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách, Pezinskú Narniu na súťaži zastupovali deti z English Clubu: Ninka Barabásová, Tamarka Juráková, Marek Mráz, Pali Tatár, Adrián Kašiar, Martin Kojda a Veronika Mrázová. So svojou básňou „Things You Can Do in the Fall“ obsadili v kategórii 5-11 ročných detí úžasné prvé miesto. K úspechu im blahoželáme!

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia