Učitelia v Modre

Veronika Adamová

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň na KU v Ružomberku. Po ukončení štúdia napísala rigoróznu prácu o rozvoji pohybových zručností detí a atestačnú prácu o práci detí s pomôckami. Učí 11 rokov. Rada pracuje rôznymi alternatívnymi metódami. Sama sa tiež rada učí a skúša nové veci. Je presvedčená, že dieťa, ktoré sa počas učenia zabáva, sa naučí oveľa viac. Chce deti učiť vzájomnému rešpektu, otvorenej komunikácií a spolupráci.

 

Etela Malíková

Narodila sa na Slovensku, ale ako dieťa emigrovala do Kanady. Svoje študentské roky strávila na Univerzite Brtskej Kolumbie vo Vancouveri. V roku 2010 sa vrátila na Slovensko, kde vyučovala anglický jazyk na základnej škole v Budmericiach. Po skončení materskej dovolenky sa venovala súkromnej výučbe angličtiny pre deti aj dospelých. Inšpiruje ju práca s deťmi, a tak vedie aj krúžky angličtiny v MŠ a na ZŠ v Modre kde aj žije. Jej silnou stránkou je výučba hravou formou s dôrazom na konverzáciu. V Narnií v Modre bude učiť angličtinu.

 

Eva Dolníková

 

Monika Hrašková

Po skončení Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a vysokoškolského štúdia Učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ na Univerzite Konštantívna Filozofa v Nitre, získala štvorročnú prax na základnej škole Alexandra Dubčeka v Bratislave. Jej kroky potom smerovali do IT sektora. Popri práci začala venovať svoju pozornosť dôležitosti pohybu pre deti a ich zdravý vývin. Práci s detským pohybom by sa chcela venovať hlbšie aj v budúcnosti. V Narnií v Modre bude oporou v prípade potreby suplovania za  triednu učiteľkou prvákov.

 

Mariana Kratochvílová

Vedie prípravné práce spojené s otvorením triedy v Modre .

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia